browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med vår webredaktör Alexander kan du mejla honom här

Styrelsen 2017 är ännu inte konstituerad men kommer att bestå av följande medlemmar:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Ledamot: Göran Sundström
Ledamot: Katarina Lennare
Ledamot: Johan Larsson
Ledamot: Åsa Lööf 070/211 09 46
Ledamot: Ann-Christine Frisk Berglund, Tfn 070-2514246
Ledamot: Göran Thybäck, Tfn 076-7925577
Ledamot: Helena Brusell Tfn: 070- 311 25 99

 

Övriga kontaktpersoner är:
Vävgruppen: Maud Lööf  070-4828309
Museigruppen: Anne Hammare

Vill du hyra någon av våra lokaler?
Hamnlyckan – kontakta Egon Lööf 0652-161 94.
Elimkapellet/Bakstugan  – kontakta Helena Brusell 070/311 25 99

Boende kan också bokas via Turistbyrån Nordanstig 0652-161 75.

Hyrorna är:
Hamnlyckan 300 kronor för medlemmar och 600 kronor för övriga.
Boende i Lillyckan 300 kronor per dygn.
Boende i Elimkapellet 300 kr per dygn för medlemmar, övriga 600 kronor per dygn eller 3 500 kronor per vecka.
Bakstugan 200 kronor för medlemmar och 400 kronor för övriga.