browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakta oss

Kontakta styrelsen om du har några frågor: 

Styrelsen 2019 består av följande medlemmar:

Göran Sundström, ordförande
Katarina Lennare, kassör, 073-511 09 25
Felicia Valenta Nelson, sekreterare, 072-555 01 11
Monika Jonsson, ledamot, 070-246 97 01

Lars Brusell, ledamot, 070-225 42 29
Mark Skovbye, ledamot, 073-073 35 72
Göran Thybäck, ledamot
Maud Lööf, suppleant, 070-482 83 09 (vävgruppen)
Anne Hammare, suppleant, 070-686 01 33 för frågor till museigruppen

Vill du hyra någon av våra lokaler?
Hamnlyckan – kontakta Egon Lööf 0652-161 94.
Elimkapellet/Bakstugan  – Göran Sundström 070-662 52 07

Boende kan också bokas via Turistbyrån Nordanstig 0652-161 75.

Hyrorna är:
Hamnlyckan: 300 kronor för medlemmar och 700 kronor för övriga.
Boende i Elimkapellet 400 kr per dygn för medlemmar, övriga 700 kronor per dygn.
Bakstugan 200 kronor för medlemmar och 400 kronor för övriga.