browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Om föreningen

Konst 441

Välkommen till ideella byalaget föreningen Hamnlyckan!

Föreningens målsättning är att verka för att Mellanfjärden, Vallen och Hällan ska förbli ett levande landskap, där alla ska kunna känna sig hemma.

Styrelse väljs vid årsmötet i mars och ledamöterna hittar du här.

Vill någon hyra Hamnlyckan vänder man sig till Egon Lööf 0652-161 94

.
Hamnlyckans övriga lokaler hyrs ut via Bokningscentralen, tfn 0652-161 75.


Lämna ett svar