browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nyinvigd Lekpark.

Posted by on juli 4, 2013

Nu är lekplatsen rejält invigd efter upprustningen under våren! Med tågtårta, trollbesök, sagostund av en prinsessa, ballonger, en målande kammarjungfru, lotterier och en förvirrad apa, så firade vi lekparken med baluns! Uppslutningen var stor och leklusten flödade. Även HT var på besök och fångade en del av evenemanget på bild! Tack alla som närvarade och för att ni gjorde festen
så kul!

Tårtfest vid lekparken.

Alla de som arbetat med lekparken under våren är värda ett mycket stort och varmt tack. Elin Löf och Maud Lööf har varit drivkrafterna och organisatörerna bakom hela lekplatslyftet. Även många andra har varit inblandade och med gemensamma krafter mellan Byalagat Hamnlyckan och Hamnföreningen har den lyckade upprustningen av lekparken blivit verklighet. Lekparken är en stor del av byns hjärta och många har visat hur viktig lekparken är, genom sin idéella medverkan, i arbetet med upprustningen. Ett gemensamt och varmt tack till alla som deltagit i arbetet med upprustningen av lekparken. En extra eloge till Gunnar och Åsa Löf som har haft ett stort engagemang i arbetet med lekparken.

Comments are closed.