browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Välkommen till ideella byalaget och föreningen Hamnlyckan!

Posted by on april 1, 2019

Vi är en ideell förening för byarna Hällan, Vallen och Mellanfjärden som verkar för en ökad trivsel i byn och möjliggör tillfällen att mötas och stärka gemenskapen i bygden. Vid årsmötet väljs en styrelse som ansvarar för genomförandet av de återkommande evenemangen under verksamhetsåret. Julgransplundring, Valborgsfirande, traditionsenligt midsommarfirande, sommarkafé, städdagar, lyskväll, höstfest och julkafé är de aktiviter som återkommer varje verksamhetsår. Övrig verksamhet varierar och kan innehålla musikkvällar, filmkvällar och andra för tillfället aktuella evenemang som genomförs ideellt på initiativ av såväl styrelsen som föreningens medlemmar. Är du sugen att arrangera något eller vill göra en insats på annat sätt för föreningen Hamnlyckan? Hör av dig till någon i styrelsen.

Håll gärna koll på föreningens Facebooksida där vi tipsar om intressanta händelser och evenemang i byn och övriga Nordanstig.

 

Comments are closed.